Geachte relatie,

Met betrekking tot het Coronavirus hanteren wij het volgende beleid bij HMH Groep:

Wij volgen de maatregelen die de Nederlandse regering en het RIVM heeft genomen en waar nodig en mogelijk met onmiddellijke ingang. 

Er is een beperkte bezetting op kantoor aanwezig zijn om het operationele en logistieke proces door te laten gaan. De medewerkers op ons kantoor en buiten ons kantoor  wordt nadrukkelijk verzocht om sociaal contact zoveel mogelijk te vermijden en bij eventuele klachten direct naar huis te gaan.

Geplande afspraken gaan vooralsnog door, met een minimum aan persoonlijk contact.  Wij zullen zoveel als mogelijk op afstand informatie met u uitwisselen middels e-mail en telefoon.

Wij doen al het mogelijke om alle gebruikelijke activiteiten (adviezen, offertes, orderbevestigingen, leveranties ed.) via de mail en telefonisch te laten verlopen.  

Vergaderingen doen wij ook, indien mogelijk, via videocalls en Microsoft-Teams.

Wij verzoeken u deze informatie door te geven naar de relevante personen in uw organisatie die met HMH Groep of haar dochterondernemingen te maken hebben.

Met vriendelijke groet,

HMH Groep

 

 

Contact

HMH Groep
Sniep 23
1112 AC Diemen
Tel: 020-4161693
info@hmhgroep.nl

Contact opnemen

Onze bedrijven