• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
DHF Consulting bv is evenals HF Infra Solutions BV een werkmaatschappij van de HMH Groep.
DHF Consulting bv 
voorziet voor u in het management van omvangrijke infrastructurele projecten.
U kunt hierbij denken aan uitbreidingen van infrastructuren maar zeker ook het adequaat en zo economisch mogelijk verleggen van bestaande infrastructuren.
Wij verzorgen dit desgewenst voor u in zowel de voorbereidende als ook uitvoeringsfase. Kortom wij kunnen het gehele traject voor u verzorgen.
Met onze opdrachtgevers in zowel de overheidssector als onder nutsbedrijven bieden wij deskundigheid op het gebied van aanleg en instandhouding van infrastructuren. Onze benadering van uw projecten hebben wij onderstaand stapsgewijs samengevat.
Vanzelfsprekend is elk
project met haar specifieke eisen maatwerk en kunt u onze benadering als leidraad zien.

Inventarisatie:
Inventarisatie wensen en eisen verzoekende partij
* Inventarisatie wensen en eisen van de uitvoerende partij
* Onderzoek d.m.v. KLIC melding en fysiek ter plaatse
Ontwerp:
Het maken van een tracékeuze
Vervaardigen tracé-tekeningen
Vervaardigen van eventuele detailtekeningen
Verkrijgen van benodigde vergunningen en/of instemmingen
Opstellen werkomschrijving of (RAW) bestek
Aanbesteding:
Het verzorgen en/of begleiden van het aanbestedingsproces
Opstellen kostenverdeling bij combi werkzaamheden.
Uitvoering:
*
Het voeren van directie op de uit te voeren werkzaamheden DHF Consulting bv

Contact

HMH Groep
Sniep 23
1112 AC Diemen
Tel: 020-4161693
info@hmhgroep.nl

Contact opnemen

Onze bedrijven